Regulamin "Katalogu Pakietów Akumulatorów"

 

 Definicje

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Katalog” – oferta sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.bto.pl;
 2. Właściciel" Sklepu, tj. BTO Sp. Z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BTO”, ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7261016110, REGON: 471060840; KRS:0000215719; Spółka BTO Sp. z o.o  posiada kapitał zakładowy w wysokości 52 500 zł 
 3. Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

 

 Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Katalogu Pakietów Akumulatorów. 

 

§ 2

 1. Oferta z Katalogu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 2. Wszystkie prezentowane pakiety akumulatorów i inne przedmioty są własnością firmy BTO.
 3. Właścicielem Katalogu jest w całości firma BTO z Łodzi.
 4. Prezentowane w Katalogu zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.

§ 3

 1. Do prawidłowego korzystania z Katalogu niezbędne jest:
 2. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
 3. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 4. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj.)
 5. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Katalogu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

 Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, administratorem Państwa danych osobowych jest firma BTO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Fabryczna 25. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w naszej bazie danych Klientów i wykorzystywane są jedynie w zakresie koniecznym do realizacji Państwa zamówienia. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, w tym na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Rezygnacja z otrzymywania takiej informacji może być cofnięta w każdej chwili. W tym celu należy.... bądź wysyłając maila z tematem o treści "Rezygnacja z newslettera" na adres admin@bto.pl

Cookies (ciasteczka)

Katalog Pakietów Akumulatorów nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Katalog Pakietów Akumulatorów wykorzystuje wymienione pliki cookie w celach marketingowych oraz w celach optymalizacji serwisu.W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

BTO Sp. z o.o. może wdrożyć i stosować reklamy displayowych może korzystać z funkcji Google Analytics zaimplementowanych na bazie reklam displayowych (np. remarketing). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. BTO Sp. z o.o. może reklamować się w internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają nasze reklamy w internecie.

BTO Sp. z o.o. oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach, ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w  witrynie www.pakietyakumulatorow.pl

 Zastrzeżenia prawne

 1. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Katalogu są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Regulamin może być zmieniony przez Właściciela Katalogu w drodze zamieszczonej na stronie internetowej w nowej jego wersji. W takiej sytuacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Właściciel, prześle oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu wraz z treścią postanowień zmienianych. Okres wypowiedzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu wynosi 30 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie są skuteczne w stosunku do zamówień składanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie – do takich zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.